Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nøkkeland skole
Nøkkelandveien 32
1538 MOSS
Org.nr 975295958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,8 34,9 32,8 32,5 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,9 12,1 12,0 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,4 77,7 110,3 92,0 65,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 13,3 10,4 12,3 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,2 14,1 14,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,2 14,3 12,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 18,8 20,5 17,7 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 856 23 010 21 554 21 324 20 004
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 57 58 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no