Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nittedal ungdomsskole
Kvernstuveien 7
1482 NITTEDAL
Org.nr 975272540
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 18 493
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no