Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nittedal ungdomsskole
Kvernstuveien 7
1482 NITTEDAL
Org.nr 975272540
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,7 28,6 28,0 31,4 32,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,4 11,0 11,0 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,5 85,3 108,7 134,3 127,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 11,4 9,1 7,3 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,9 14,6 14,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 18,9 21,8 21,8 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,1 98,2 93,2 97,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 448 17 460 16 518 18 493 19 320
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 60 60 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no