Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nittedal kommune
Kommunenr 0233
Alle grunnskoler med adresse i Nittedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 240,4 249,0 257,7 263,9 274,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,4 14,1 14,1 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 37 36 36 37 41
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,6 91,1 93,1 90,3 85,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 14,4 13,8 14,1 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,0 15,4 15,3 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,6 17,2 15,9 16,1 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 18,7 18,7 18,6 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 95,5 95,4 97,4 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 157 141 161 436 167 161 169 731 175 145
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 50 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no