Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nissedal kommune
Kommunenr 3822
Alle grunnskoler med adresse i Nissedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 25,2 25,1 21,3 26,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,1 7,9 9,8 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,5 102,5 81,6 56,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 6,4 8,5 14,8 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 8,5 8,2 9,3 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 6,8 9,7 11,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 8,7 9,6 11,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,0 91,8 85,4 91,2 85,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 149 16 483 15 780 14 194 15 974
Undervisningstimer totalt per elev 98 100 91 79 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no