Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nissedal kommune
Kommunenr 0830
Alle grunnskoler med adresse i Nissedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 24,9 25,2 25,1 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,3 7,1 7,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,5 62,5 102,5 81,6 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 10,0 6,4 8,5 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,6 8,5 8,2 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,8 6,8 9,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 9,1 8,7 9,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 83,0 91,8 85,4 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 13 528 15 149 16 483 15 780 14 194
Undervisningstimer totalt per elev 92 98 100 91 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no