Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nidarvoll skole
Bratsbergvegen 18
7037 TRONDHEIM
Org.nr 875278932
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 29,3 31,3 35,4 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 16,5 15,9 14,1 16,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 10 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 100,9 118,7 46,6 74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 14,4 12,1 28,0 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 17,1 16,8 14,7 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,4 19,1 16,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 96,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 268 19 114 21 010 24 168 22 249
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 47 52 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no