Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nidarvoll skole
Bratsbergvegen 18
7037 TRONDHEIM
Org.nr 875278932
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 26,4 29,3 31,3 35,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 16,6 16,5 15,9 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,1 99,5 100,9 118,7 46,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 14,8 14,4 12,1 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 17,0 17,1 16,8 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,2 18,4 19,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 96,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 427 17 268 19 114 21 010 24 168
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 45 47 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no