Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nidaros Idrettsungdomsskole (privat)
Østre Rosten 4c
7075 TILLER
Org.nr 884675812
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nidaros Idrettsungdomsskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 177,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 200
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no