Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nidaros Idrettsungdomsskole (privat)
Østre Rosten 4c
7075 TILLER
Org.nr 884675812
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nidaros Idrettsungdomsskole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 11,6 11,6 11,5 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,6 12,3 12,3 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,0 149,0 119,5 95,1 157,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 8,6 9,7 12,3 8,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 20,7 18,8 18,8 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 22,4 20,4 20,5 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 000 7 200 7 200 7 200 7 200
Undervisningstimer totalt per elev 53 48 53 53 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no