Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal skole (UTGÅTT)
Fjellmyra 8
8149 NEVERDAL
Org.nr 875287362
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Neverdal skole (UTGÅTT) Meløy kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 85,5 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,3 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 13 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,2 53,1 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 15,5 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,8 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,6 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 13,5 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 12,6 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0 12,4 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,9 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 86,3 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 757 53 788 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 81 76 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no