Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal skole (UTGÅTT)
Fjellmyra 8
8149 NEVERDAL
Org.nr 875287362
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 892
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no