Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal skole (UTGÅTT)
Fjellmyra 8
8149 NEVERDAL
Org.nr 875287362
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 056
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no