Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal skole (UTGÅTT)
Fjellmyra 8
8149 NEVERDAL
Org.nr 875287362
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 883
Undervisningstimer totalt per elev 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no