Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal skole (UTGÅTT)
Fjellmyra 8
8149 NEVERDAL
Org.nr 875287362
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 757
Undervisningstimer totalt per elev 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no