Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal skole (utgått)
Fjellmyra 8
8149 NEVERDAL
Org.nr 875287362
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 12,0 12,1 9,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,1 10,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1 47,3 43,9 45,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 21,3 21,8 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,3 11,1 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 13,1 12,5 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,8 90,6 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 883 8 056 7 892 5 757
Undervisningstimer totalt per elev 61 67 68 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no