Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neverdal Enspire skole AS (privat)
Åsenveien 24
8149 NEVERDAL
Org.nr 915372473
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Neverdal Enspire skole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,1 31,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,9 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,5 57,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 952 4 894
Undervisningstimer totalt per elev 75 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no