Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesset ungdomsskole (UTGÅTT)
7600 LEVANGER
Org.nr 975292894
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 494
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no