Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesset kommune
Kommunenr 1543
Alle grunnskoler med adresse i Nesset kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 36,5 33,4 32,1 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,4 10,2 9,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 62,6 48,5 45,8 47,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,5 13,8 19,1 19,7 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 9,2 10,8 10,2 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,2 12,5 12,9 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 11,2 12,5 12,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,8 88,4 90,0 91,0 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 119 23 884 21 594 20 855 21 968
Undervisningstimer totalt per elev 68 76 70 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no