Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesset kommune (utgått)
Kommunenr 1543
Kun utgåtte skoler med adresse i Nesset kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,5 33,4 32,1 34,4 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,2 9,9 9,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 48,5 45,8 47,8 65,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 19,1 19,7 18,2 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 10,8 10,2 10,4 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 12,5 12,9 11,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 12,5 12,1 11,9 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,7 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,4 90,0 91,0 99,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 884 21 594 20 855 21 968 21 078
Undervisningstimer totalt per elev 76 70 72 73 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no