Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesseby Oppvekstsenter Unjargga Oahppogaldu - Avd skole
Dálveluodda 8
9840 VARANGERBOTN
Org.nr 996264491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Unjargga Gielda / Nesseby kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 15,6 16,3 14,7 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 7,0 6,6 7,4 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,6 66,9 122,5 76,5 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 9,5 4,9 9,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,4 7,1 8,1 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,3 7,1 7,8 8,3 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,6 11,0 8,7 9,5 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 94,3 87,1 89,8 79,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 120 9 918 10 611 9 728 10 583
Undervisningstimer totalt per elev 117 100 108 96 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no