Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesse Oppvekstsenter - Avdeling skule (UTGÅTT)
Ytre Nesse 1
6899 BALESTRAND
Org.nr 975276090
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Balestrand kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 307
Undervisningstimer totalt per elev 131
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no