Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ness skole
Barlivegen 2
7657 VERDAL
Org.nr 975279316
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,5 5,9 5,9 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,3 11,8 11,2 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,6 27,8 29,0 26,5 25,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,6 32,8 35,6 37,2 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,5 11,8 11,4 8,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 11,2 13,0 12,2 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 627 4 256 3 819 3 819 5 019
Undervisningstimer totalt per elev 78 72 63 66 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no