Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ness skole
Barlivegen 2
7657 VERDAL
Org.nr 975279316
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Verdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 5,9 5,9 7,4 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,8 11,2 8,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,8 29,0 26,5 25,9 54,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,8 35,6 37,2 28,8 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,8 11,4 8,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 13,0 12,2 9,6 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 256 3 819 3 819 5 019 12 867
Undervisningstimer totalt per elev 72 63 66 91 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no