Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesøya skole
Tverråsen 4
1397 NESØYA
Org.nr 974578298
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 34,3 33,6 35,3 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 14,9 15,1 14,9 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 168,3 179,2 155,7 147,1 123,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 7,6 8,9 9,3 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 15,3 15,1 14,9 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,4 18,4 17,5 17,3 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 88,2 90,7 92,4 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 675 23 180 22 981 23 918 23 839
Undervisningstimer totalt per elev 42 50 49 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no