Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesøy skole
Skoleveien 1
8198 NORDNESØY
Org.nr 975287238
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rødøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 4,3 4,5 4,5 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 3,1 2,6 2,3 2,3 2,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 10,0 10,0 11,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 22,3 22,4 25,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,0 2,9 2,8 3,7 3,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,3 3,2 2,1 0,7 2,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9 3,2 2,5 2,4 3,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,5 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,3 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,7 2,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,4 75,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 898 2 945 3 080 3 074 2 709
Undervisningstimer totalt per elev 223 268 308 307 246
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no