Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesodden kommune
Kommunenr 0216
Alle grunnskoler med adresse i Nesodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 223,5 228,8 224,2 227,3 235,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,3 13,3 13,3 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 31 39 31 34 33
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,3 66,0 84,4 78,9 81,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 17,1 13,6 14,8 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,4 13,9 14,4 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,7 16,1 16,9 15,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 17,3 18,3 17,9 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 94,5 96,6 96,2 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 133 210 136 700 137 189 140 289 144 644
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 53 53 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no