Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesna skole - Avd Tomma
8723 HUSBY
Org.nr 975286916
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nesna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,1 1,1 1,1 0,3 0,4
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8 1,9 3,8 16,1 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 11,8 31,2 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 31,5 51,6 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 15,2 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,1 2,6 5,1 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,1 2,6 5,1 15,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 684 684 684 228 228
Undervisningstimer totalt per elev 171 342 171 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no