Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesna skole - Avd Nesna
Movegen 24
8700 NESNA
Org.nr 975286886
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nesna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,4 22,9 23,1 23,3 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,4 9,9 10,0 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,3 39,4 30,8 33,5 36,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 22,9 29,6 27,3 24,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,3 11,2 11,0 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 10,4 10,6 11,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 15,5 16,9 17,0 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 374 15 525 15 163 15 143 15 466
Undervisningstimer totalt per elev 67 75 72 71 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no