Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Neskollen skole
Melkevegen 19
2165 HVAM
Org.nr 982143136
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,3 35,3 45,8 49,1 42,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 16,6 14,0 12,5 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,0 107,2 107,6 60,9 77,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 13,5 11,2 18,4 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 16,5 13,9 12,5 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,2 15,1 13,6 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 92,9 91,5 86,2 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 590 22 772 29 298 32 589 27 361
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 53 59 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no