Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesheim skole
Nesheim 8
4849 ARENDAL
Org.nr 975283186
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,0 10,5 10,1 10,2 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 12,0 12,7 13,2 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,4 49,8 57,7 31,8 32,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 22,1 20,6 38,7 38,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 12,1 12,7 13,3 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 13,0 13,2 14,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 099 7 097 7 011 7 011 6 383
Undervisningstimer totalt per elev 50 62 58 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no