Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesheim skole
Nesheim 8
4849 ARENDAL
Org.nr 975283186
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 9,0 10,5 10,1 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 14,7 12,0 12,7 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,2 98,4 49,8 57,7 31,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,9 13,7 22,1 20,6 38,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 14,6 12,1 12,7 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 20,1 13,0 13,2 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 413 6 099 7 097 7 011 7 011
Undervisningstimer totalt per elev 58 50 62 58 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no