Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nesflaten Oppvekstsenter - Avd skule
Skulevegen 57
4244 NESFLATEN
Org.nr 974617056
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Suldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 5,1 4,6 4,9 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,3 6,3 5,5 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,8 74,3 52,9 41,7 45,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 6,8 11,2 12,3 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 5,6 6,6 5,9 4,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,1 6,7 8,3 6,9 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 6,5 11,0 7,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,3 100,0 80,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 422 3 481 2 980 3 168 3 181
Undervisningstimer totalt per elev 127 134 110 127 118
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no