Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nes ungdomsskole
Tingnesvegen 53
2353 STAVSJØ
Org.nr 875290592
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 20,4 14,4 13,9 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 8,3 10,0 10,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,2 231,7 71,9 128,8 101,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 3,1 12,8 7,5 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 11,2 13,3 14,0 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 14,4 15,7 16,7 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 918 11 592 8 740 8 347 9 780
Undervisningstimer totalt per elev 67 79 66 62 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no