Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nes kommune
Kommunenr 0236
Alle grunnskoler med adresse i Nes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 216,2 213,2 227,2 225,3 217,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,2 12,6 12,8 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 31 32 38 41
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,8 79,2 78,5 66,9 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 14,4 13,9 16,9 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,5 13,5 13,4 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,6 14,8 15,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,4 15,5 16,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,4 88,2 90,6 89,1 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 132 225 130 952 140 218 141 293 135 595
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 56 56 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no