Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nes barneskole
Tingnesvegen 51
2353 STAVSJØ
Org.nr 992671483
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 28,4 30,0 29,6 27,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,9 11,5 11,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,2 122,6 131,6 129,8 138,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 8,3 7,6 7,6 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,3 12,7 12,7 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 14,7 16,1 15,7 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 484 19 512 19 400 19 200 18 026
Undervisningstimer totalt per elev 65 68 65 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no