Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nes barneskole
Tingnesvegen 51
2353 STAVSJØ
Org.nr 992671483
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 200
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no