Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nes barneskole
Beiavegen 4
3540 NESBYEN
Org.nr 975284743
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 23,1 23,7 27,8 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,9 10,1 10,1 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,2 37,7 43,2 42,9 39,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 24,2 21,0 20,8 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,0 10,3 10,3 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 12,6 13,4 13,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,8 95,8 92,3 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 217 15 788 15 760 18 129 16 302
Undervisningstimer totalt per elev 69 75 73 73 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no