Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nerlandsøy skule
Koparstadvegen 71
6098 NERLANDSØY
Org.nr 974616858
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 200
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no