Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nerlandsøy skule
Koparstadvegen 71
6098 NERLANDSØY
Org.nr 974616858
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 6,2 7,0 6,5 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,6 11,3 11,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 1 116,7 116,4 66,0 37,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 1,0 8,7 15,9 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,6 11,8 11,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 12,4 12,8 13,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 423 4 275 4 645 4 495 4 774
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 65 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no