Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nerlandsøy skule
Koparstadvegen 71
6098 NERLANDSØY
Org.nr 974616858
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Herøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,2 7,0 6,5 6,9 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,3 11,2 10,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1 116,7 116,4 66,0 37,4 94,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,0 8,7 15,9 27,3 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,8 11,6 11,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 12,8 13,4 13,0 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 275 4 645 4 495 4 774 5 200
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 66 68 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no