Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre Eiker kommune
Kommunenr 0625
Alle grunnskoler med adresse i Nedre Eiker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 276,8 282,2 288,8 284,7 294,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,8 12,6 13,1 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 31 33 34 34 39
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,5 96,1 94,3 97,3 86,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 11,7 11,7 11,9 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 13,7 13,7 13,8 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 14,6 14,1 15,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,7 17,7 18,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,6 95,1 94,2 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 173 742 177 011 180 756 178 988 188 179
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 57 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no