Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre Bekkelaget skole
Ormsundveien 2
0198 OSLO
Org.nr 974590476
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 22,4 21,4 20,5 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,2 12,2 11,7 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,0 47,4 90,8 106,0 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 24,2 12,7 10,6 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,8 13,0 12,4 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,3 16,4 16,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 84,6 95,1 89,8 86,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 156 15 645 15 005 14 522 13 745
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 61 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no