Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre Bekkelaget skole
Ormsundveien 2
0198 OSLO
Org.nr 974590476
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,5 23,5 22,4 21,4 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,0 12,2 12,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,2 47,0 47,4 90,8 106,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 23,7 24,2 12,7 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,7 12,8 13,0 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,2 17,3 16,4 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 95,4 84,6 95,1 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 920 16 156 15 645 15 005 14 522
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 61 61 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no