Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre Bardu skole
Beredskapsveien 22
9360 BARDU
Org.nr 974550091
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bardu kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 867
Undervisningstimer totalt per elev 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no