Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre Bardu skole
Beredskapsveien 22
9360 BARDU
Org.nr 974550091
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bardu kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nedre Bardu skole 4,8 4,2 6,0 5,9 5,2
Bardu kommune 60,2 58,8 63,7 64,5 64,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Nedre Bardu skole 7,1 7,7 7,3 6,5 6,7
Bardu kommune 8,9 8,9 8,7 8,4 8,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nedre Bardu skole 1 1 1 1 1
Bardu kommune 6 7 9 9 8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nedre Bardu skole 54,4 53,6 65,5 60,7 53,6
Bardu kommune 75,4 65,2 55,4 51,8 57,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nedre Bardu skole 11,8 13,2 9,2 9,5 10,7
Bardu kommune 10,4 12,2 13,5 14,3 13,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nedre Bardu skole 7,1 7,9 7,4 6,7 6,9
Bardu kommune 8,9 9,6 10,0 9,0 8,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nedre Bardu skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bardu kommune 11,8 10,7 9,0 10,2 10,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nedre Bardu skole 8,9 9,2 8,4 7,8 9,2
Bardu kommune 12,7 12,7 12,0 11,8 11,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nedre Bardu skole 4,3 9,1
Bardu kommune 9,6 10,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nedre Bardu skole 17,6 9,4
Bardu kommune 13,6 11,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nedre Bardu skole 0,0 0,0
Bardu kommune 13,2 13,3
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nedre Bardu skole 100,0 83,6 91,7 90,4 100,0
Bardu kommune 97,7 98,7 96,5 92,2 96,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Nedre Bardu skole 3 243 2 889 3 653 3 867 3 296
Bardu kommune 37 855 37 346 38 844 40 605 40 769
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Nedre Bardu skole 105 96 101 114 110
Bardu kommune 80 80 81 85 85
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no