Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre Bardu skole
Beredskapsveien 22
9360 BARDU
Org.nr 974550091
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bardu kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 4,2 6,0 5,9 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 7,7 7,3 6,5 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,4 53,6 65,5 60,7 53,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 13,2 9,2 9,5 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 7,9 7,4 6,7 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,2 8,4 7,8 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,3 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 83,6 91,7 90,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 243 2 889 3 653 3 867 3 296
Undervisningstimer totalt per elev 105 96 101 114 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no