Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre-Ål skule
Sundrevegen 43 - 45
3570 ÅL
Org.nr 975284808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 432
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no