Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre-Ål skule
Sundrevegen 43 - 45
3570 ÅL
Org.nr 975284808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nedre-Ål skule 23,1 22,2 23,2 23,8 23,1
Ål kommune 71,2 77,1 76,8 78,9 80,9
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Nedre-Ål skule 10,4 10,9 10,2 9,7 9,7
Ål kommune 9,8 9,0 8,4 8,2 7,6
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nedre-Ål skule 7 6 6 6 6
Ål kommune 14 12 17 13 17
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nedre-Ål skule 30,0 39,1 36,5 34,0 31,8
Ål kommune 46,5 53,8 35,7 43,3 33,4
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nedre-Ål skule 31,9 25,7 25,4 25,3 27,3
Ål kommune 19,2 15,4 21,5 17,0 20,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nedre-Ål skule 10,6 11,0 10,3 9,8 9,8
Ål kommune 10,0 9,1 8,7 8,9 8,5
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nedre-Ål skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ål kommune 12,7 11,7 10,5 9,6 8,4
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nedre-Ål skule 14,6 13,9 12,6 12,2 13,3
Ål kommune 16,0 12,4 11,3 11,5 10,7
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nedre-Ål skule 12,0 13,2
Ål kommune 11,1 10,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nedre-Ål skule 12,3 13,4
Ål kommune 10,3 10,4
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nedre-Ål skule 0,0 0,0
Ål kommune 13,3 11,0
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nedre-Ål skule 92,4 88,8 95,7 93,7 92,9
Ål kommune 95,5 92,0 94,8 93,8 94,5
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Nedre-Ål skule 15 767 15 165 15 643 15 622 15 432
Ål kommune 46 555 50 616 50 292 50 240 52 151
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Nedre-Ål skule 71 68 72 76 77
Ål kommune 73 79 85 86 93
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no