Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre-Ål skule
Sundrevegen 43 - 45
3570 ÅL
Org.nr 975284808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 23,1 22,2 23,2 23,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,4 10,9 10,2 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,4 30,0 39,1 36,5 34,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,3 31,9 25,7 25,4 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,6 11,0 10,3 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,6 13,9 12,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 92,4 88,8 95,7 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 647 15 767 15 165 15 643 15 622
Undervisningstimer totalt per elev 76 71 68 72 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no