Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedre-Ål skule
Sundrevegen 43 - 45
3570 ÅL
Org.nr 975284808
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ål kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,1 22,2 23,2 23,8 23,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,9 10,2 9,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,0 39,1 36,5 34,0 31,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,9 25,7 25,4 25,3 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,0 10,3 9,8 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,9 12,6 12,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 88,8 95,7 93,7 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 767 15 165 15 643 15 622 15 432
Undervisningstimer totalt per elev 71 68 72 76 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no