Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nedenes skole
Natvigveien 64
4823 NEDENES
Org.nr 975280845
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 31,5 34,2 34,9 37,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,0 14,0 14,5 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,9 64,2 67,6 65,5 80,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 20,4 18,2 19,5 16,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,8 15,3 15,9 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 15,4 15,1 16,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,8 18,0 17,1 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,3 95,5 97,0 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 195 19 577 21 373 21 948 23 371
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 51 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no