Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Navestad barneskole
Navestadveien 98
1738 BORGENHAUGEN
Org.nr 975280519
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 4,8 5,2 4,9 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 13,7 12,0 11,7 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,5 65,9 70,0 38,6 22,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 18,1 15,3 28,4 49,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,2 11,6 11,3 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 13,8 12,1 11,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 993 3 136 3 449 3 420 2 964
Undervisningstimer totalt per elev 48 54 62 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no