Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Naustdal kommune
Kommunenr 1433
Alle grunnskoler med adresse i Naustdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 39,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 25 357
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no