Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Naustdal kommune
Kommunenr 1433
Alle grunnskoler med adresse i Naustdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 37,7 38,9 40,5 39,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,9 10,8 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 7 8 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,4 59,2 50,8 48,4 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 16,0 18,7 19,1 31,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,8 12,6 11,7 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,5 11,3 11,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 15,4 15,3 13,5 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,2 95,8 96,1 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 24 418 23 314 24 240 25 087 25 357
Undervisningstimer totalt per elev 67 65 66 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no