Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Naustdal kommune (utgått)
Kommunenr 1433
Kun utgåtte skoler med adresse i Naustdal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,7 38,9 40,5 39,8 44,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,8 10,6 10,6 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 8 13 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,2 50,8 48,4 29,6 30,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 18,7 19,1 31,9 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,6 11,7 11,4 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 11,3 11,8 13,7 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,3 13,5 15,8 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 95,8 96,1 89,4 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 23 314 24 240 25 087 25 357 27 968
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 67 67 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no