Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Naustdal barne- og ungdomsskule
Berrvellene 16
6817 NAUSTDAL
Org.nr 975276600
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Naustdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 34,9 36,7 38,2 37,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,3 11,1 10,9 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 8 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,6 59,1 51,1 48,1 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 16,5 19,1 19,7 33,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,5 13,3 12,4 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,5 11,3 11,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,4 16,0 14,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 98,1 96,3 89,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 612 21 319 22 644 23 418 23 903
Undervisningstimer totalt per elev 62 63 63 65 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no