Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nattland Oppveksttun - Avd skole
Merkurvegen 30
5099 BERGEN
Org.nr 974738309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 65,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 41 890
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no